Ogólnopolska Filmowa Gra Miejska w II LO w Krasnymstawie

Filmowa Gra Miejska, zorganizowana przez II Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie odbyła się 2 czerwca 2017 r. Gra została zrealizowana w ramach projektu „Filmoteka Szkolna. Akcja!” we współpracy z Filmoteką Narodową i Centrum Edukacji Obywatelskiej przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Pani wicedyrektor Aneta Karczmarek i pani Ewa Magdziarz – lokalny lider Filmoteki Szkolnej, organizator FGM powitały uczniów i nauczycieli z Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie, z gimnazjów w Małochwieju Dużym, Rejowcu, Siennicy Nadolnej, Jaślikowie, Kraśniczynie, ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz z II LO w Krasnymstawie. Uczniowie – koordynatorzy Ilona Kalamon, Paweł Piątkowski i Kacper Fidecki zaprosili uczestników gry na „Rejs” statkiem „Norwid” – w sumie około 100 osób.

Proponowane zadania miały na celu popularyzowanie polskiego filmu i Filmoteki Szkolnej, dlatego w tej edycji Filmowej Gry Miejskiej udaliśmy się w podróż szlakiem komedii. Do gry organizatorzy wybrali kultowy, polski film „Rejs” w reż. Marka Piwowskiego z 1970 r., film znajdujący się w bogatych zasobach Filmoteki Szkolnej. Filmowa Gra Miejska służyła nie tylko edukacji, ale także integracji uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu krasnostawskiego i Krasnegostawu oraz uczniów spoza naszego powiatu. Gra trwała od 10.00 do około 13.30. Od punktu do punktu uczestników kierowali uczniowie z „Norwida” wcielający się w członków załogi statku. Poszczególne punkty znajdowały się w II LO, Krasnostawskim Domu Kultury, Młodzieżowym Domu Kultury, na dziedzińcu Muzeum Regionalnego, na terenie Dworku Starościńskiego oraz na krasnostawskim Rynku. Filmowa Gra Miejska zakończyła się wręczeniem dyplomów i nagród najlepszym zespołom.

Najwięcej punktów zdobył zespół z Gimnazjum w Małochwieju Dużym, II miejsce zajęli ex aequo uczniowie z Gimnazjum nr 1 i II LO w Krasnymstawie. Trzecią nagrodę zdobyli uczniowie z SOSW. Odbyła się także loteria, w której wzięli udział pozostali uczestnicy filmowej zabawy. Nauczyciele otrzymali natomiast materiały edukacyjne i filmy. Nagrody zostały przekazane przez Filmotekę Narodową, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie i Urząd Miasta Krasnystaw.

Na zakończenie nie zabrakło także podziękowań dla uczestników, opiekunów i organizatorów – p. Ewy Magdziarz, p. Joanny Szufnary oraz uczniów z II LO z kl. II A, II B, I A, I B, absolwenta szkoły oraz uczniów z Gimnazjum nr 1. Uczestnicy z entuzjazmem wypowiadali się na temat gry i obiecali, że wezmą udział w tej wspaniałej zabawie w następnym roku!

Autorką relacji jest Ewa Magdziarz

Kolejna edycja Filmowej Gry Miejskiej!

Kolejna odsłona Filmowych Gier Miejskich już 30 maja! Polski Instytut Sztuki Filmowej wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Nowymi Horyzontami Edukacji Filmowej zapraszają młodych wielbicieli kina na pełne nieoczekiwanych zwrotów akcji wędrówki po kilkunastu miejscowościach w całej Polsce!

Gra miejska 2014Tym razem odwiedzimy: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Janów Lubelski, Kielce, Kluczbork, Krasnystaw, Olsztynek, Połczyn-Zdrój,  Poznań, Przemyśl, Radom, Rybnik, Tczew, Warszawę, Wolę Rzędzińską i  Wrocław. W każdym z miast trasę oraz zadania do wykonania na poszczególnych punktach opracują uczniowie.Zadania będą związane z dowolnie wybranymi przez uczniów filmami. Na pewno pojawią się też tytuły znane z Filmoteki Szkolnej i Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej.

Uczestnicy i zgłoszenia
Do wzięcia udziału w grach zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych wraz z opiekunami. Zgłoszenia w postaci wypełnionych formularzy należy przesyłać do 23 maja do koordynatorów gier.

BIAŁYSTOK Krzysztof Sienkiewicz Formularz zgłoszeniowy dkf@bok.bialystok.pl

BYDGOSZCZ Ewa Jakubowska Formularz zgłoszeniowy e.jakub@wp.pl

GDAŃSK Jolanta Manthey Formularz zgłoszeniowy manthey@wp.pl

JANÓW LUBELSKI Emilia Żuber Formularz zgłoszeniowy emilila.zuber@wp.pl

KIELCE
Anna Karp Formularz zgłoszeniowy akarp22@wp.pl

KLUCZBORK Iwona Baldy Formularz zgłoszeniowy ibaldy@o2.pl

KRASNYSTAW Ewa Magdziarz Formularz zgłoszeniowy baewamagdziarz@wp.pl

OLSZTYNEK Magdalena Rudnicka Formularz zgłoszeniowy magrudnicka@o2.pl

POŁCZYN ZDRÓJ Kinga Dolatowska Formularz zgłoszeniowy sp-lot@wp.pl

POZNAŃ Katarzyna Czubińska Formularz zgłoszeniowy kczubinska@o2.pl

PRZEMYŚL Ewa Musiał Formularz zgłoszeniowy bemjamus@poczta.onet.pl

RADOM Jarosław Basaj Formularz zgłoszeniowy filmowy.radom@gmail.com

RYBNIK Ewa Klonowska Formularz zgłoszeniowy ewaolga1@wp.pl

TCZEW Marta Krynicka Formularz zgłoszeniowy mkrynicka@ckis.tczew.pl

WARSZAWA Mateusz Możdżeń Formularz zgłoszeniowy mateusz.mozdzen@nowehoryzonty.pl

WOLA RZĘDZIŃSKA Mariusz Widawski Formularz zgłoszeniowy mariuszwid@wp.pl

WROCŁAW  Beata Marciniak Formularz zgłoszeniowy beata.marciniak@nowehoryzonty.pl

Zapraszamy do udziału!

Więcej informacji udzielają:
Agata Sotomska, Polski Instytut Sztuki Filmowej
tel.: (22) 42 10 559, 695 363 351 e-mail: agata.sotomska@pisf.pl

Michał Chabiera, Centrum Edukacji Obywatelskiej
tel. (22) 659 62 03 wew. 113, e-mail: michal.chabiera@ceo.org.pl

Karol Kwiatkowski, Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
Tel: (22) 530 66 49, 668 292 137, e-mail: karolk@nowehoryzonty.pl